Събития

На 08.08.2018 г. фирма „Мони-83” приключва изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-1011-C01 „По-качествена и устойчива заетост в "Мони-83" чрез мерки за осигуряване на добри и безопасни условия на труд ”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 
 

Револвиращата щанц преса на AMADA модел АЕ 2610, е част от машинния парк на фирмата за обработка на листов материал. Въвеждането и в експлоатация повиши производствения капацитет и увеличи възможностите за производство на различни детайли, благодарение на нейното оборудване от револвер с 45 работни станции с размери на инструменти от А до Е станции и с възможност за обработка на листов материал с ширина до 1500 мм.

Panasonic е втората машина с роботизирана система за заваряване. Системата е оборудвана с две работни маси покриващи заваряване на детайли с дължина до 2000 мм и диаметър до 1000 мм. Уникална със своята скорост на комуникация системата успява да извършва сложни операции в реално време. DC TIG, MIG/MAG и Pulsed MIG/MAG режими на заваряване в комбинация на функциите за високо честотно запалване на дъгата, сензор за следене на дъгата, заваръчна навигация и др. спомагат за лесното изпълнение на изключително сложни заварки.

На 12.11.2017 г. завърши изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-0353-C01 „Създаване на устойчиви работни места в „Мони-83” ООД”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Общият размер на допустимите разходи по проекта е 55 479 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100%. От тях 47 157,15 лв. са европейско и 8 321,85 лв. национално съфинансиране. Проектът се реализира в рамките на 15 месеца.

Контакти

с. Богдан 4343 Промишлена зона
общ. Карлово, обл.Пловдив

Телефони: 031/308383, 031/308483

Мобилни: 0876678383, 0877898383

Факс: 031/308577

E-mail: office@moni83.com

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Мони-83 ООД. Всички права запазени.

Уеб дизайн от CreateDesigns™