Събития

На 04.10.2019 г. фирма „Мони-83” завърши изпълнението на проект BG16RFOP002-3.004-0084-C01 „Внедряване на комбинирана технология за разкрой и постигане на ресурсно-ефективно производство”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Благодарение на добрата организация на всички страни участващи в проекта, успяхме да приключим изпълнението в рамките на 11 месеца, като всички дейности бяха изпълнени съгласно заложените срокове и параметри.

С голям успех премина работната среща на „Мони-83“ с производители от различни сектори, партньори и клиенти на компанията. На срещата разказахме за иновативната технология – комбинирана фибро-лазерна режеща машина, която е финансирана с подкрепата на ЕС.

Над 10 представители на различни бизнес организации посетиха събитието. Подробно разяснихме иновативните елементи на оборудването, неговите големи възможности и най-вече спестяванията, които вече реализираме на отпадък и суровина. Представихме и проектът, чрез който е закупена технологията, както и принципите на кръговата икономика и ресурсната ефективност, към които ще се стремим в развитието си през следващите години.

На 18.07.2019 г. в гр. Пловдив ще се проведе работна среща за представяне на комбинирана фибро-лазерна режеща машина за разкрой на тръби, профили и листов материал. На събитието ще разкажем и покажем повече за иновативната технология, закупена чрез изпълнението на проект BG16RFOPO002-3.004-0084 „„Внедряване на комбинирана технология за разкрой и постигане на ресурсно-ефективно производство“. Проектът е финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Събитието е подходящо за производители от сектор металообработване, производство на машини и оборудване, мебели и др. За повече информация, свържете се с нас.

Контакти

с. Богдан 4343 Промишлена зона
общ. Карлово, обл.Пловдив

Телефони: 031/308383, 031/308483

Мобилни: 0876678383, 0877898383

Факс: 031/308577

E-mail: office@moni83.com

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Мони-83 ООД. Всички права запазени.

Уеб дизайн от CreateDesigns™