Събития

06 Август

Приключва изпълнението на проект - По-качествена и устойчива заетост в Мони-83

На 08.08.2018 г. фирма „Мони-83” приключва изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-1011-C01 „По-качествена и устойчива заетост в "Мони-83" чрез мерки за осигуряване на добри и безопасни условия на труд ”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 
 

Продължителността на проекта беше 14 месеца. За посочения период успяхме да подобрим значително работната среда в "Мони-83" чрез осигуряване на добри, здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. 
На първо място подобрихме географската мобилност на служителите на предприятието, живущи в населени места извън с. Богдан, община Карлово, чрез осигуряване на организиран транспорт. 11 наши служители ползваха транспорт от и до работното място в рамките на проекта за период от 12 месеца. 

Подобрихме микроклимата по отношение на температура в цех 1 на предприятието чрез инсталиране на система за лъчево отопление. Минимизирахме рисковете, свързани със запрашеност и вредни газове в производството, чрез закупуване на подвижни аспирационни системи и вакуумна машина за почистване на прах.

Според потребностите на отделните работни места в предприятието ни закупихме ЛПС и специално работно облекло за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за служителите ни. 
Оборудвахме с масажни столове стая за краткотраен отдих в предприятието. Така осигурихме  условия за физическа и психическа отмора на служителите ни.

Комбинацията от дейности доведе до значително подобряване качеството на заетостта в предприятието ни. Повиши се мотивацията на служителите ни, съответно производителността им и привлекателността на фирмата ни за тях. Посоченото допринесе за поддържането на устойчива заетост в предприятието ни.

Контакти

с. Богдан 4343 Промишлена зона
общ. Карлово, обл.Пловдив

Телефони: 031/308383, 031/308483

Мобилни: 0876678383, 0877898383

Факс: 031/308577

E-mail: office@moni83.com

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Мони-83 ООД. Всички права запазени.

Уеб дизайн от CreateDesigns™