Събития

07 Октомври

Завърши изпълнението на проект Внедряване на комбинирана технология за разкрой и постигане на ресурсно-ефективно производство

На 04.10.2019 г. фирма „Мони-83” завърши изпълнението на проект BG16RFOP002-3.004-0084-C01 „Внедряване на комбинирана технология за разкрой и постигане на ресурсно-ефективно производство”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Благодарение на добрата организация на всички страни участващи в проекта, успяхме да приключим изпълнението в рамките на 11 месеца, като всички дейности бяха изпълнени съгласно заложените срокове и параметри.

Проектът приключи успешно като успяхме да реализираме заложените цели - Повишаване на ресурсната ефективност на производството чрез намаляване консумацията на суровини и спомагателни материали за производство на единица продукция; Намаляване на количеството на генерирания отпадък; Увеличаване на производствения капацитет на предприятието при рязане на ламарина и на тръби; Реализиране на процесна иновация чрез внедряването на комбинирана технология за разкрой.

Предстои да измерим резутатите за ефективност на разходите и подобряване на финансовите резултати. Чрез реализацията на проекта стартирахме нова посока в политиката за развитие на „Мони-83“, а именно ресурсна ефективност. 

Машината, които закупихме веднага даде резултат. Елиминирахме много от процесите, които извършвахме ръчно или чрез допълнителни операции при обработката и разкроя на материала. Реорганизирането на производството ни помогна да постигнем напълно автоматизиран начин за рязане. Ресурсната ефективност беше постигната за цялото ни производство, а не за отделни продукти, тъй като разкроят на ламарина и тръби са операции в производството на всичките ни продукти.

Вече наблюдаваме преките ефекти, като много по-малко запрашени цехове, намалени отпадъци от стружки, стърготини и изрезки. Намеления реализирахме и при ОХВ, които използвахме за обезмасляване на детайлите.

Значително се повиши и качеството на продуктите, особено при обработката на ламирана с дебелина над 10 мм. Чрез оборудването получиихме възможност за рязане на кръгли и квадратни профили, както и профили със специфична геометрия, при отворен и затворен контур.

Друг пряк резултат от изпълнението на проекта е увеличаване на производствения капацитет на предприятието. Новото оборудване ни позволи да обработваме 3 пъти по-бързо материала в сравнение с оборудването, с което разполагахме.

Реализирането на проекта затвърди още веднъж позициите ни, че трябва да инвестираме в модерно, иновативно оборудване, с което не само да подобряваме процесите и качеството на продуктите, но и да намаляваме въздействието си върху околната среда.

Контакти

с. Богдан 4343 Промишлена зона
общ. Карлово, обл.Пловдив

Телефони: 031/308383, 031/308483

Мобилни: 0876678383, 0877898383

Факс: 031/308577

E-mail: office@moni83.com

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Мони-83 ООД. Всички права запазени.

Уеб дизайн от CreateDesigns™