Мони 83 ООД е производствена фирма и индустриален поддоставчик на изделия от тръби и листов материал. Клиентите й са водещи фирми на Европейския и световния пазар.

Дългогодишният опит и професионализъм са изградили доверие и коректност с партньорите на фирмата. Постоянното развитие, иновативни решения и инвестиции в съвременни технологии и машини определят фирмата като водеща фирма в бранша.

В рамките на изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003- 0353-C01 „Създаване на устойчиви работни места в „Мони-83” ООД”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Мони 83 търси да назначи неактивно лице на позиция Общ работник.

23 Август

Мони 83 ООД е производствена фирма и индустриален поддоставчик на изделия от тръби и листов материал. Клиентите й са водещи фирми на Европейския и световния пазар.

Дългогодишният опит и професионализъм са изградили доверие и коректност с партньорите на фирмата. Постоянното развитие, иновативни решения и инвестиции в съвременни технологии и машини определят фирмата като водеща фирма в бранша.

В рамките на изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003- 0353-C01 „Създаване на устойчиви работни места в „Мони-83” ООД”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Мони 83 търси да назначи неактивно лице на позиция Опаковчик.

23 Август

Мони 83 ООД е производствена фирма и индустриален поддоставчик на изделия от тръби и листов материал. Клиентите й са водещи фирми на Европейския и световния пазар.

Дългогодишният опит и професионализъм са изградили доверие и коректност с партньорите на фирмата. Постоянното развитие, иновативни решения и инвестиции в съвременни технологии и машини определят фирмата като водеща фирма в бранша.

В рамките на изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003- 0353-C01 „Създаване на устойчиви работни места в „Мони-83” ООД”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Мони 83 търси да назначи неактивно лице на позиция Заварчик.

23 Август

Мони 83 ООД е производствена фирма и индустриален поддоставчик на изделия от тръби и листов материал. Клиентите й са водещи фирми на Европейския и световния пазар. 

Дългогодишният опит и професионализъм са изградили доверие и коректност с партньорите на фирмата. Постоянното развитие, иновативни решения и инвестиции в съвременни технологии и машини определят фирмата като водеща фирма в бранша. 

В рамките на изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003- 0353-C01 „Създаване на устойчиви работни места в „Мони-83” ООД”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Мони 83 търси да назначи неактивно лице на позиция Бояджия

Контакти

с. Богдан 4343 Промишлена зона
общ. Карлово, обл.Пловдив

Телефони: 031/308383, 031/308483

Мобилни: 0876678383, 0877898383

Факс: 031/308577

E-mail: office@moni83.com

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Мони-83 ООД. Всички права запазени.

Уеб дизайн от CreateDesigns™