23 Август

Заварчик

Мони 83 ООД е производствена фирма и индустриален поддоставчик на изделия от тръби и листов материал. Клиентите й са водещи фирми на Европейския и световния пазар.

Дългогодишният опит и професионализъм са изградили доверие и коректност с партньорите на фирмата. Постоянното развитие, иновативни решения и инвестиции в съвременни технологии и машини определят фирмата като водеща фирма в бранша.

В рамките на изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003- 0353-C01 „Създаване на устойчиви работни места в „Мони-83” ООД”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Мони 83 търси да назначи неактивно лице на позиция Заварчик.

Кандидатстващите трябва да отговарят на следното определение: да не работят, да не учат и да не са регистрирани в Бюрата по труда. Освен това следва да попадат в посочената възрастово определена целева група неактивни лица: младежи до 29 г.; неактивни лица между 30 и 54 г. с ниска степен на образование и продължително неактивни.

Основни задължения на позиция Заварчик:

- заварява основи за чадъри и стойки за климатици в съответствие със спецификация на заваръчната процедура;
- спазва и прилага правилата и инструкциите за безопасна работа при извършване на заваръчни работи;
- използва защитно работно облекло и ЛПС;
- спазва изискванията за изхвърляне и съхраняване на вредни за околната среда отпадъци;
- спазва и прилага правилата и инструкциите за противопожарна охрана на работното място;

Какво очакваме от Вас:

- да участвате активно при изпълнение на задачите,съдействате и търсите помощ от членовете на екипа;
- да познавате правата и задълженията си като участник в трудовия процес, да разбирате договорните отношения между работник и работодател;
- да спазвате устни или писмени инструкции;
- да правите отчет за извършената работа;
- да проявявате чувство за отговорност при изпълнение на задачите;
- образование – диплома за основно образование.

Какво Ви предлагаме:

- възможност за реализация в утвърдена българска фирма с международно успешни и атрактивни продукти;
- работа в перспективен сектор, който е екологично и икономически устойчив;
- адекватно възнаграждение.

Заетостта по проекта е с продължителност 12 месеца. При добро представяне има опция за продължаване на заетостта в предприятието ни и след посочения срок.

Звучи като работа точно за Вас?

Изпратете ни своята автобиография на е-мейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или я представете на място в предприятието на адрес: с. Богдан, Промишлена зона.

Срокът за кандидатстване по обявата е до 30 август 2016 г.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Контакти

с. Богдан 4343 Промишлена зона
общ. Карлово, обл.Пловдив

Телефони: 031/308383, 031/308483

Мобилни: 0876678383, 0877898383

Факс: 031/308577

E-mail: office@moni83.com

Виж повече

 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Мони-83 ООД. Всички права запазени.

Уеб дизайн от CreateDesigns™